Što je potrebno za zapunjavanje reški (kitanje), ali i sami postupak zapunjavanja fuga parketa saznajte u nastavku

Kitanje je postupak koji slijedi nakon srednjeg ili finog brušenja ovisno o izboru materijala koji se koriste i strojevima koji se rabe. Tako se, ukoliko se radi otapalnom tekućinom za kitanje, postupak izvodi nakon srednjeg brušenja, a prije završnog (nakon papira br.60-80). Chromoden tekućine za kitanje se odlično bruse, brzo suše i ne izražavaju fuge tamnijom bojom. Postupak je različit kod kitanja s Chromoden aqua tekućinom za kitanje gdje se kita nakon završnog brušenja, a prije poliranja parketa.

Što je potrebno za kitanje?

- Chromoden tekućina za kitanje ili Chromoden aqua tekućina za kitanje
- prašina od finog brušenja, najbolje od poliranja jer nije vlaknaste forme
- gleter (lopatica)

Opis postupka

- Potrebno je pripremiti smjesu za kitanje tako da tekućini za kitanje dodamo fine drvne prašine.
- Smjesu treba dobro promješati dok ne bude homogena i zatim lopaticom nanijeti na parket da bi popunili fuge i manje pukotine. Ukoliko su fuge veće potrebno je kitati dva puta (gušća pa rjeđa smjesa za kitanje).
- Parket se treba sušiti 30-60 minuta.

- Nakon sušenja, nastavlja se postupak brušenja sa brusnim papirom br. 80-100 ili poliranjem ukoliko se koristi Chromoden aqua tekućina za kitanje.