Donosimo Vam postupak pripreme novog parketa, ali i obnovu starog

Novi parket

Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća, fugirana te prebrušena završno brusnim papirom br.120-150 ili polirana ukoliko je potrebno. Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva.

Granulacije završnog brušenja ukoliko se lakira klasičnim otapalnim sustavima:

- tračna brusilica: br.120-150
- polirka: br.80-100
- trio ili sl.: br.60-80-100

Granulacije završnog brušenja ukoliko se boja Chromoden transparentima:

- tračna brusilica: br.150 (mazanje-brisanje, nanošenje laka u boji)
- polirka: br.80 (nanošenje laka u boji), br.100 (mazanje-brisanje)
- trio ili sl.: br.60-80-100 (mazanje-brisanje, nanošenje laka u boji)

Granulacije završnog brušenja ukoliko se lakira vodenim sustavima:

- tračna brusilica: br.150
- polirka: br.80-100
- trio ili sl.: br.60-80-100

Obnova starih parketa

Ukoliko postoji sumnja da su se koristila razna sredstva za čišćenje i održavanje parketa najbolje je prvo parket odmastiti i očistiti blagim otopinama detergenata u vodi, a zatim je parket potrebno obrusiti do  zdravog drva (skinuti sav preostali lak). Nakon toga se parket tretira kao novi.