Ne znate kako obnoviti zaštitu starih drvenih prozora? Saznajte uz Chromos!

Opći naputak:

Detaljnim pregledom starijih drvenih prozora koji su bili obojani alkidnom lak bojom vidi se da je premaz najjače oštećen na donjoj trećini prozora (krila i doprozornika). Uzrok tome je što je donja trećina prozora najjače izložena djelovanju oborinske vode. Obično voda počinje ulaziti u drvnu masu prozora na mjestima gdje je staklarski kit ispucao i otpao. Navlaživanjem drvo bubri (povećava volumen), a to uzrokuje pojavu pukotina na sastavima elemenata prozorskih krila, čime se dodatno povećava mogućnost ulaženja vode u drvo.

Oštećenje premaza najjače je na prozorima na kojima je cijela površina bila zaglađena brusnim kitom. Brusni kit je krt (neelastičan) jer ima malo veziva pa ne može slijediti povećanje volumena drva. Zbog toga preporučujemo da se na vanjskoj građevnoj stolariji kitaju samo sastavi prozorskih elemenata i površinska oštećenja.

Priprava podloge:

Prozore na kojima je premaz djelomično oštećen oprati, a zatim s oštećenih mjesta ispucani stari premaz odstraniti lopaticom ili brusnim papirom. Površinu sa zdravim slojem boje samo prebrusiti. Otprašiti. S prozora na kojima je premaz jako oštećen i ispucan, potpuno odstraniti paljenjem. Obrusiti i otprašiti.

Impregniranje:

Impregnirati fungicidno-insekticidnom impregnacijom. Impregnaciju prije uporabe dobro promiješati, a povremeno i tijekom rada. Nanijeti kistom u jednom sloju. Nakon što se impregnacija posuši, površina se lagano prebrusi čeličnom vunom da se uklone podignuta drvna vlakanca. Alat očistiti odmah po završetku rada.

Kitanje

Kitati samo sastave i eventualna oštećenja. Ne preporučuje se kitanje cijele površine. Uporabiti Chromolux kit za drvo ili Chromolux aqua kit za drvo. Kit prije uporabe dobro promiješati. Nanosi se lopaticom u sloju debljine do 1 mm. Svaki sloj suši pri normalnim uvjetima 24 sata (odnosno 2 - 4 sata za Chromolux aqua kit za drvo), nakon čega je moguće brušenje. Kit se završno brusi finim brusnim papirom br. 240 do 280.

Nanošenje temelja:

Nanijeti Chromolux temelj ili Luxal aqua temelj za drvo ili Luxal temelj N (sivi). Kistom nanijeti jedan do dva sloja temelja. Suhu boju prebrusiti i otprašiti.

Nanošenje lak boje:

Bojati Luxalom (univerzalnom visokosjajnom pokrivnom lak bojom na osnovi alkidne smole u organskim otapalima), Luxalom aqua (vodorazrjedivom lak bojom visokog ili polumat sjaja na osnovi kombinacije vodorazrjedivih smola), ili Luxalom N (visokosjajnom brzosušivom lak bojom na osnovi kombinacije alkidnih smola u organskom otapalu). Prije uporabe lak boju dobro promiješati i razrijediti prema uputi. Nanijeti jedan do dva sloja kistom, štrcanjem ili valjkom.

Napomena: Pri radu s alkidnim lak bojama potrebno je paziti da se boja ne nanese u predebelom sloju te poštivati međuslojni interval (prethodni sloj mora biti potpuno suh). Također je potrebno paziti da meteorološki uvjeti (temperatura i relativna vlaga zraka) budu u propisanim granicama. U protivnom može doći do pojave mreškanja završnog filma.

Dopunski primjenski naputak:

Za dobru zaštitu vanjske građevne stolarije treba uvijek na drvenu površinu nanijeti dva sloja Chromolux temelja;

Luxalom se osim drvenih površina mogu zaštićivati željezne i čelične površine, strojevi uređaji i oprema, predmeti od aluminija i njegovih legura i mineralne podloge