Sami lijepite parkete kod kuće, ali niste sigurni radite li ispravno? Saznajte na što obratiti pažnju prilikom postavljanja parketa

Za uspješnost lijepljenja vrlo je važna priprema podloge koja mora biti suha, ravna, očišćena od prašine i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara najmanje 4-6 tjedana, a vlažnost podloge može biti maksimalno 2%. Vlažnost drvene podloge i parketa može biti maksimalno 10%. Ljepila ne preporučamo koristiti na temperaturama nižim od 12˚C.