Spremate se na bojenje svoje unutarnje ili vanjske drvene stolarije, evo nekoliko korisnih savjeta

Opći naputak:

Lazure, odnosno transparentne ili polutransparentne sustave biramo kada želimo da tekstura drva ostane vidljiva. Koriste se za zaštitu unutarnje i vanjske građevne stolarije i drugih predmeta od drva (lamperije, opšavi, drvene ograde i sl.). Kod odabira nijanse za vanjsku građevnu stolariju preporučujemo izbjegavanje tamnih tonova. Naime, tamni tonovi jače se zagrijavaju, što izaziva mehanička naprezanja u drvu. Osim toga zagrijavanje izaziva i probijanje smole, pukotine na sastavima, otvaranje slijepljenih spojeva, propadanje staklarskog kita i nakupljanje vode. Bezbojne (potpuno transparentne) lazure također se ne preporučuju za zaštitu drva izloženog vanjskim uvjetima. Kod zaštite drva lazurama treba imati na umu da je njihov zaštitni film vrlo tanak pa se i brže troši u usporedbi s filmovima koji tvore lak boje. Optimalna zaštitna svojstva (ovisno o uvjetima izloženosti drva) postižu se nanošenjem više slojeva lazure ili lak lazure. Postupak bojanja građevne stolarije lazurama i lak lazurama obuhvaća sljedeće korake:

Priprava podloge:

Površina mora biti čista, bez masnih mrlja, suha. Površinu prebrusiti brusnim papirom br. 150 i otprašiti.

Impregniranje:

Impregnirati fungicidno-insekticidnom impregnacijom. Drvo koje se nalazi u suhim unutarnjim prostorima nije potrebno impregnirati. Impregnaciju prije uporabe dobro promiješati, a povremeno i tijekom rada. Nanijeti kistom u jednom sloju. Nakon što se impregnacija posuši, površina se lagano prebrusi čeličnom vunom da se uklone podignuta drvna vlakanca. Otprašiti.