Ne. Chromoden tekućina za kitanje koristi se isključivo za „kitanje“ fuga odnosno zapunjavanje reški i pukotina između parketnih daščica, a ne kao temeljni sloj u sustavu lakiranja s poliuretanskim lakovima. Razlog tome je što je proizvod brzosušiv na bazi nitroceluloze i nije kompatibilan u sustavu s Chromoden lakovima pa dolazi do nagrizanja.