Ne. PR 15 proizvod je na bazi vodorazrjedivog veziva te se može koristiti samo ispod Chromoden D110 i D11, a nikako ispod 2K ljepila.