Garancija se odnosi na tehničke karakteristike i kvalitetu materijala. Garancija se ne odnosi na oštećenja koja mogu nastati iz konstrukcijskih razloga ili vremenskih i prirodnih nepogoda, te izvedbu radova.