Garancija ovisi o vrsti sustava kao i o debljini ukupnog hidroizolacijskog sloja.