Da. Uvijek se može kombinirati ako se za prvi ili prva dva sloja koriste Chromoden proizvodi na bazi otapala, a za završni sloj Chromoden Aqua 2K lakovi.