Za zaštitu toplinske izolacije na bazi PUR pjene mogu se koristiti naša sva tri hidroizolacijska premaza: Roof Expert AC; Roof Expert PU 510 i Roof Expert PU 610.