Fasadex akrilatna žbuka

Tankoslojna pastozna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi disperzije akrilatnog kopolimera, zrnaste - Z i žljebaste - R strukture, za obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina. Koristi se kao gotova strukturna završna žbuka, za fasade na temeljnim žbukama, masama za izravnavanje, betonskim površinama i kao završni sloj u povezanom sustavu toplinske izolacije Fasadex EPS. Proizvodi se u bijeloj boji te u pastelnim i dubokim tonovima.

Pakiranje: 25 kg
Sustav: Završni sloj u Fasadex EPS sustavu toplinske izolacije
Za uporabu na vanjskim i unutarnjim površinama
Jednom nanijeti gladilom
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Kategorija: Zid Fasada
Chromomix

Fasadex silikatna žbuka

Tankoslojna pastozna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi kalijeva vodenog stakla i disperzije akrilatnog kopolimera, zrnaste - Z i žljebaste - R strukture, za obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina. Koristi se kao gotova strukturna završna žbuka za fasade na temeljnim žbukama, masama za izravnavanje i kao završni sloj u Fasadex MW povezanom sustavu vanjske toplinske izolacije. Proizvodi se u bijeloj boji i u pastelnim tonovima.

Pakiranje: 25 kg
Sustav: Završni sloj u Fasadex EPS i Fasadex MW sustavima toplinske izolacije
Za uporabu na vanjskim i unutarnjim površinama
Jednom nanijeti gladilom
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Kategorija: Zid Fasada
Chromomix

Fasadex silikonska žbuka

Tankoslojna pastozna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi disperzije akrilatnog kopolimera i silikonske smole. Proizvodi se zrnastoj - Z i žljebastoj R strukturi. Koristi se kao gotova strukturna završna žbuka za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih zidnih površina na starim i novim mineralnim žbukama, masama za izravnavanje te kao završni sloj u povezanim sustavima vanjske toplinske izolacije Fasadex EPS i Fasadex MW. Proizvodi se u bijeloj boji te u pastelnim i dubokim tonovima.

Pakiranje: 25 kg
Sustav: Završni sloj u Fasadex i Fasadex MW sustavu toplinske izolacije
Za uporabu na vanjskim i unutarnjim površinama
Jednom nanijeti gladilom
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Kategorija: Zid Fasada
Chromomix
Megafas akrilatna žbuka

Megafas akrilatna žbuka

Tankoslojna pastozna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi disperzije akrilatnog kopolimera, zrnaste - Z i žljebaste - R strukture, za obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina. Koristi se kao gotova strukturna završna žbuka, za fasade na temeljnim žbukama, masama za izravnavanje, betonskim površinama i kao završni sloj u povezanom sustavu vanjske toplinske izolacije. Proizvodi se u bijeloj boji te u pastelnim i tonovima.

Pakiranje: 25 kg
Sustav: Fasadex grund / Megafas akrilatna žbuka
Za uporabu na vanjskim i unutarnjim površinama
Jednom nanijeti gladilom
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Kategorija: Zid Fasada
Chromomix

Fasadex mozaik

Tankoslojna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi akrilatne disperzije i obojenih kvarcnih zrna, za obradu podnožja na fasadama, izradu obruba i ukrasa na temeljnim žbukama, betonu, oko prozora, vrata i kamina. Proizvodi se u dvije granulacije i deset standardnih nijansi.

Pakiranje: 25 kg
Sustav: Fasadex grund / Fasadex mozaik
Za uporabu na vanjskim i unutarnjim površinama
Jednom nanijeti gladilom
Ne razrijeđivati
Utrošak proizvoda
Utrošak proizvoda
Kategorija: Zid Fasada
Chromomix

Fasadex Reno 310

Vezivni sloj između vlažnih i solju opterećenih mineralnih podloga i FASADEX RENO 320 sanirne žbuke.

 • smanjuje transport soli
 • visoko vodootporan
 • strojno i ručno nanošenje 
Pakiranje: 25 kg
Sustav: Fasadex Reno 310 / Fasadex Reno 320 / Fasadex Reno 330
Za uporabu na vanjskim i unutarnjim površinama
Jednom nanijeti kistom
Dodati vodu
Utrošak proizvoda
Kategorija: Zid Fasada

Fasadex Reno 320

Gotovi tvornički mort na osnovi mineralnih veziva, agregata različitih granulacija i specijalnih aditiva sa visokim sadržajem specijalnih pora za odlaganje soli.

 • za sanaciju vlažnih zidova i zidova napadnutih topivim solima.
 • za sanaciju zidova koje je oštetila kapilarna vlaga.
 • za sanaciju podrumskih prostorija te kao preventivna zaštita kod novogradnje na vlažnim i solima opterećenim područjima.
 • minimalna debljina jednog nanosa: 2 cm
Pakiranje: 25 kg
Sustav: Fasadex Reno 310 / Fasadex Reno 320 / Fasadex Reno 330
Za uporabu na vanjskim i unutarnjim površinama
Jednom nanijeti kistom
Nanijeti lopaticom
Dodati vodu
Kategorija: Zid Fasada

Fasadex Reno 330

Fina završna žbuka na osnovi mineralnih veziva, agregata različitih granulacija i specijalnih aditiva za završno izravnavanje sanirne žbuke.

 • vodoodbojna
 • paropropusna
 • visoko otporna na vremenske utjecaje
 • min debljina nanosa: 3 mm
 • max debljina nanosa: 5 mm
Pakiranje: 25 kg
Sustav: Fasadex Reno 310 / Fasadex Reno 320 / Fasadex Reno 330
Za uporabu na vanjskim i unutarnjim površinama
Jednom nanijeti kistom
Nanijeti lopaticom
Dodati vodu
Kategorija: Zid Fasada