Chromoden PR 35 komponenta A

Dvokomoponentni predpremaz na bazi epoksidne smole i aditiva, bez otapala. Koristi se kao regulator vlažnosti, odnosno za rješavanje kritičnih cementnih podloga sa sadržajem vlage do 4% (karbidna metoda) prije lijepljenja parketa, za učvršćivanje cementnih, anhidritnih i starih podloga koje moraju biti suhe, te za poboljšanje prionjivosti na asfalt podloge i ostatke starog ljepila.

Pakiranje: 
6,5 kg - komponenta A
Sustav: 
Chromoden PR 35 / Chromoden PU 259 ili Chromoden PU 260 ili Chromoden E-PU 280
Za uporabu na unutarnjim podovima
Dva puta nanijeti krznenim valjkom
Ne razrijeđivati sa razrjeđivačem
Utrošak proizvoda
Kategorija proizvoda: Pod