Chromoden tekućina za kitanje

Brzosušiva jednokomponentna bezbojna otapalna tekućina na osnovi visokokvalitetnih modifciranih veziva za grubo kitanje i zapunjavanje reški i manjih pukotina u sustavu površinske obrade drvnih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima.

Pakiranje: 
1 l, 4 l, 10 l
Za uporabu na unutarnjim površinama
Dva do tri puta nanijeti gladilom
Ne razrijeđivati sa razrjeđivačem
Utrošak proizvoda
Kategorija proizvoda: Pod