Chromoden sredstvo za čišćenje

Smjesa otapala koja se koristi za čišćenje alata i ruku nakon lakiranja Chromoden lakovima.

Pakiranje: 
1 l, 10 l
Kategorija proizvoda: Pod