Chromoden usporivač

Smjesa otapala koja se koristi kao dodatak za usporavanje sušenja mat i polumat lakova kada se radi u uvjetima povišenih temperatura i većih površina. Poboljšava razlijevanje laka.

Pakiranje: 
1 l, 4 l
Kategorija proizvoda: Pod