Izjava o zaštiti podataka

Helios Grupa (u daljnjem tekstu: kontrolor, voditelj obrade; kontakt: Radnička cesta 173D, Zagreb email: gdpr@helios-group.info) poštuje privatnost naših korisnika i obavezuje se pažljivo štititi osobne podatke dobivene putem internetskih obrazaca u skladu s primjenjivim zakonom.

Na određenim dijelovima naše internetske stranice, korisnici nam mogu dobrovoljno povjeriti svoje osobne podatke (ime, adresa, email itd.). U Helios Grupi ćemo osobne podatke koristiti i pohranjivati do kraja svrhe za koju smo osobne podatke prikupili ili dok korisnik ne povuče svoju suglasnost. Korištenjem prikladnih tehničkih i organizacijskih postupaka za zaštitu osobnih podataka, spriječit ćemo neovlaštene pristupe ili objave osobnih podataka.

U slučaju da korisnik ispuni kontaktni obrazac na našoj internetskoj stranici, pružene ćemo podatke koristiti samo u svrhu dopisivanja. Nažalost, ako nam korisnik ne želi pružiti kontaktne detalje, nećemo moći odgovoriti na njegovo pitanje.

U slučaju da korisnik pristane na korištenje njegovih podataka u svrhu ciljanog oglašavanja na Facebooku ili Googleu, korisnik će dopustiti kontroloru, voditelju obrade korištenje naprednog ciljanja u oglašavanju na internetskim medijima. Ako korisnik želi povući svoj pristanak, to može bilo kada učiniti izmjenom postavki u dodatku za kolačiće. U tom slučaju razdoblje zadržavanja podataka ovisi o korisnikovom otkazivanju.

Helios Grupa povremeno određene dužnosti povezane s obradom stečenih osobnih podataka povjerava ugovornim partnerima s kojima ima ugovor o obradi osobnih podataka. Ti partneri smiju obrađivati stečene podatke u imenu Helios Grupe samo u gore navedene svrhe i u skladu s važećim zakonodavstvom. Kad Helios Grupa koristi programsku opremu ili pohranjuje podatke na poslužiteljima izvan Europske Unije u druge svrhe, kao dio ugovora s pružateljem tih usluga, Helios Grupa koristi odobrene standardne ugovorne odredbe kao zaštitne mjere.

Helios grupa prisutna je i na Facebooku, gdje smo operater Chromos boje i lakovi Facebook stranice (https://www.facebook.com/ChromosCroatia/), a Facebook Ireland Ltd. je operater društvene mreže Facebook. Sukladno čl. 26. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Facebook Ireland Ltd. (prvi voditelj obrade) i Helios Group (drugi voditelj obrade) zajednički su voditelji obrade koji procesuiraju Insight podatke (sakupljeni podaci posjetitelja) Chromos boje i lakovi Facebook stranice.

Facebook Ireland Ltd. pruža Helios grupi anonimne statističke podatke posjetitelja Chromos boje i lakovi Facebook stranice. U Helios Grupi koristimo ove podatke za stalno optimiziranje Facebook stranice pružanjem relevantnijih sadržaja posjetiteljima naše Facebook stranice. Pravna osnova za obradu ovih podataka je legitiman interes (članak 6. stavak 1.f GDPR).  Više informacija o odgovornostima Facebooka Ireland Ltd i Helios Grupe, zajedno s objašnjenjima podataka koji se prikupljaju, kako se obrađuju i koja prava korisnici imaju u vezi s tim, mogu se pronaći u dokumentu Page Insights Controller Addendum (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) i u dokumentu Facebook Data Privacy policy (https://www.facebook.com/policy.php). Imajte na umu da poruke koje šaljete i sadržaj koji objavljujete na Facebook stranici Chromos boje i lakovi su u skladu s Facebook politikom privatnosti (Facebook Data Privacy Policy) i odabranim postavkama privatnosti, osim ako nije izričito navedeno drugačije (npr. nagradne igre koje organiziramo na Facebooku).

Korisnik može u bilo kojem trenutku od Helios Grupe zatražiti pristup svojim podacima i njihovo ispravljanje (te u tom pogledu ograničenje obrade), prenosivost podataka (u slučaju osobnog pristanka ili ugovora) ili brisanje svojih osobnih podataka (to se ne primjenjuje na podatke potrebne za ugovor, za vrijeme trajanja njegove valjanosti). Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati svoj pristanak na obradu osobnih podataka ili podnijeti prigovor na korištenje njegovih podataka u svrhu izravnog oglašavanja. Korisnik će to učiniti slanjem obavijesti s naslovom poruke: GDPR – Chromos boje i lakovi d.d. – Hrvatska na našu elektronsku adresu: gdpr@helios-group.info ili poštom na adresu: Chromos boje i lakovi d.d. (GDPR Chromos), Radnička cesta 173D, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se je izvršila na osnovi pristanka do njegovog povlačenja. Jednako tako, svaki nositelj podataka ima pravo podnijeti žalbu izravno povjereniku za informiranje ako smatra da obrada njegovih podataka predstavlja kršenje primjenjivih zakona.