ZAŠTITNI PREMAZ – visokoreflektirajući zaštitni premaz sa efektom hlađenja

 1. Podloga
 2. Roof Expert Primer*
 3. Roof Expert AC (0,5–0,7 kg/m2)

VODONEPROPUSNI PREMAZ – hidroizolacija

 1. Podloga
 2. Roof Expert Primer*
 3. Roof Expert AC (1. sloj: 1,5 kg/m2)
 4. Roof Expert AC (2. sloj: 1,5 kg/m2)

OJAČANI VODONEPROPUSNI PREMAZ – hidroizolacija

 1. Podloga
 2. Roof Expert Primer*
 3. Roof Expert AC (1. sloj: 2,0 kg/m2)
 4. Roof Expert Reforce 50
 5. Roof Expert AC (2. sloj: 1,0 kg/m2)

*Odabir temeljnog premaza ovisi o vrsti podloge:
Roof Expert C – mineralne podloge
Roof Expert M – pocinčane metalne podloge
Roof Expert MC – oštećene pocinčane metalne podloge
Roof Expert AC + 10 % vode – bitumenske podloge

ZAŠTITNI PREMAZ – visokoreflektirajući zaštitni premaz sa efektom hlađenja

 1. Podloga
 2. Roof Expert PU primer (0,18–0,20 kg/m2)
 3. Roof Expert PU 610 (0,75–1,0 kg/m2)

DUGOTRAJNA RJEŠENJA

SUSTAV 1

 1. Podloga
 2. Roof Expert PU Primer (0,18–0,2 kg/m2)
 3. Roof Expert PU 510 (1,5 kg/m2)
 4. Roof Expert Reforce 50
 5. Roof Expert PU 610 (0,5–0,75 kg/m2)

SUSTAV 2

 1. Podloga
 2. Roof Expert PU Primer (0,18–0,2 kg/m2)
 3. Roof Expert PU 510 (1,0 kg/m2)
 4. Roof Expert Reforce 50
 5. Roof Expert PU 510 (1,0 kg/m2)
 6. Roof Expert PU 610 (1,0 kg/m2)