Luxal nitro razrjeđivač

Luxal nitro razrjeđivač

Razrjeđivač je smjesa organskih otapala, a koristi se za  razrjeđivanje lak boja i lakova na viskoznost prikladnu za nanošenje u omjeru i na način predviđen uputama za pojedini proizvod. Važno je da lak boja ili lak pri razrjeđivnju imaju temperaturu primjene 18°C – 20°C.

Koristi se prilikom razrjeđivanja sljedećih naših proizvoda:

Pakiranje:

0,5 l, 1 l, 4 l

Potrošnja:

Ovisno o omjeru predviđenom uputama za pojedini proizvod. 

Kategorija:

Naslov

Go to Top