Razrjeđivač 8

Razrjeđivač 8

Razrjeđivač je smjesa organskih otapala, a koristi se za razrjeđivanje lak boja i lakova na viskoznost prikladnu za nanošenje u omjeru i na način predviđen uputama za pojedini proizvod. Važno je da lak boja ili lak pri razrjeđivanju imaju temperaturu primjene 18°C – 20°C.

Koristi se prilikom razrjeđivanja proizvoda Signolit.

Pakiranje:

1 l

Potrošnja:

Ovisno o omjeru predviđenom uputama za proizvod koji se razrjeđuje.

Kategorija:

Naslov

Go to Top